Thông tin

 

TẬP ĐOÀN TRẦN ANH

 • ẤP MỚI 2, XÃ MỸ HẠNH NAM, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

 • 450 TRẦN VĂN GIÀU, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B, QUẬN BÌNH TÂN, TP.HCM

 • 0936 203 205

 • info@tapdoantrananh.com

Mẫu thông tin liên hệ

   
   

  TẬP ĐOÀN TRẦN ANH

  Tên viết tắt : TRAN ANH GROUP

  • ẤP MỚI 2, XÃ MỸ HẠNH NAM, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

  • 450 Trần Văn Giàu, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM

  • 0936 203 205

  • info@tapdoantrananh.com

  ẤP MỚI 2, XÃ MỸ HẠNH NAM, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN
  http://www.diaoctrananh.com/pictures/catalog/1.jpg
  10.856820
  106.502677
  CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN<br><strong>TRẦN ANH LONG AN</strong>
  093 153 9292
  <a href="mailto:cskh@diaoctrananh.com.vn">info@diaoctrananh.com.vn</a>
  Email:
  Fax:
  Tel: